Მედიცინა და ჯანმრთელობა - მედიკამენტები, მკურნალობის მეთოდები

უჯრედების სითბოს შოკის პასუხის მთავარი რეგულატორი, რომელიც მიუთითებს ნეიროდეგენერაციული დაავადებებისა და კიბოს ახალ პოტენციურ სამიზნეებზე
Დაავადებები და პირობები

უჯრედების სითბოს შოკის პასუხის მთავარი რეგულატორი, რომელიც მიუთითებს ნეიროდეგენერაციული დაავადებებისა და კიბოს ახალ პოტენციურ სამიზნეებზე

საუკეთესო მიმოხილვა