დაავადება საზღვრებს გარეშე: ბიორეგიონალური გზამკვლევი მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს ადამიანის, გარემოს ჯანმრთელობა