მძიმე პაროდონტიტი: მეექვსე ყველაზე გავრცელებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა მსოფლიოში