აუტიზმით დაავადებული ბავშვები თანატოლებთან შედარებით უფრო მჯდომარე არიან, გვიჩვენებს კვლევა