ლეიკემიის თერაპიასთან დაკავშირებული ძვლის დაკარგვა უფრო ადრე ხდება, ვიდრე ადრე ეგონათ