აზარტული თამაშები ასოცირდება მოზარდებში „რისკების შემცველ ქცევასთან“, ნათქვამია კვლევაში