მკვლევარები საუბრობენ იმაზე, თუ რატომ არიან მდედრობითი სქესის ახალშობილები უკეთესად დაცული ტვინის დაზიანებისგან