მოვლის უკეთესმა ხარისხმა შეიძლება შეამციროს სიკვდილის რისკი ოპიოიდური ტკივილგამაყუჩებლების მქონე პაციენტებისთვის