"მნიშვნელოვანმა" მედიამ შესაძლოა ალტრუიზმი გადალახოს რასისა და ასაკის საზღვრებს