ახალი კვლევის ხაზგასმა საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ძილს ინსულტის მოვლის დროს