ღეროვანი უჯრედების მოსავლის ახალი გზა დონორებისთვის უკეთესია