დიეტური მრავალფეროვნების შემცირება გავლენას ახდენს ადამიანის ნაწლავის მიკრობიოტის სიმდიდრეზე: დიეტური მრავალფეროვნება აუცილებელია კუჭ-ნაწლავის ჯანსაღი მიკრობიომისთვის