ექიმთა დამწვრობა უნდა განიხილებოდეს, როგორც მთელი ორგანიზაციის პრობლემა, ვარაუდობს ახალი კვლევა