მკვლევარებმა აღმოაჩინეს გენეტიკური შეცდომის შესაძლო წყარო ათეული დამღლელი დაავადების მიღმა