კვლევამ აჩვენა, რომ უფრო მეტ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს "ნიღბიანი" ჰიპერტენზია, ვიდრე ეგონა