ახალი, უფრო ეფექტური სტრატეგია გრიპის ვაქცინების წარმოებისთვის