უჯრედის ბედის დიზაინერულმა შეცვლამ შეიძლება გაამარტივოს ღეროვანი უჯრედების ბიოლოგია