აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ადამიანების ტვინი იზიარებს მსგავს მოლეკულურ ანომალიებს