შესაბამისი ტანსაცმლის ნაკლებობამ შეიძლება ხელი შეუშალოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს