აღმოჩენილია ახალი კავშირი თაღლითური აუტოანტისხეულების კლასსა და ჯანმრთელობის ცუდ შედეგებს შორის