უჯრედების მექანიკურ მეხსიერებას შეუძლია კიბოს მეტასტაზების მინიშნებები