დროს შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა, თუ რამდენად რეაგირებენ კიბოს უჯრედები მკურნალობაზე