ბავშვებისთვის, რომლებიც განიცდიან ტრავმას, კარგ მეზობლებს ან მასწავლებლებს შეუძლიათ დაზოგონ მათი ჯანმრთელობა