დიდი მონაცემები, საფუძვლიანი მეცნიერება ვარაუდობს, რომ წამალმა შეიძლება შეანელოს პარკინსონის პროგრესირება ადამიანებში: პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება გაფართოებული პროსტატის სამკურნალოდ, როგორც ჩანს, აუმჯობესებს პარკინსონის სიმპტომებს ექსპერიმენტულ მოდელებში და ადამიანის მონაცემთა ბაზაში