დეფექტური წამწამები დაკავშირებულია გულის სარქვლის დაბადების დეფექტებთან