იოგურტის დღიური დოზა შეიძლება იყოს საკვები მაღალი წნევის სამართავად