დიდი საველე ჰოსპიტალის კვლევა აჩვენებს, რომ სწრაფი COVID-19 ტესტი მყარად ადარებს PCR გამოვლენას: სწრაფი ანტიგენის ტესტი გთავაზობთ დროისა და ხარჯების დაზოგვის უპირატესობას, ასევე უფრო მარტივ განაწილებას და გამოყენებას