შესწავლა აღმოაჩენს, თუ როგორ ცვლის გენეტიკური ვარიანტი ტვინის სტიმულაციის გავლენას მეხსიერებაზე