შესწავლა გამოავლენს ჰერპესვირუსებზე თავდასხმის ახალ გზას