მკვლევარები იდენტიფიცირებენ იმუნოლოგიურ მარკერებს SARS-CoV-2 რეინფექციისთვის