კვლევა ავლენს ოთხმაგ დიაპაზონს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების სიხშირეებში აშშ-ს ბავშვებს შორის ურთიერთდამოკიდებულ და სოციალურ რისკებზე დაყრდნობით