ახალი კვლევა ადასტურებს გამოჯანმრთელების პლაზმის სარგებელს ზოგიერთი COVID-19 პაციენტისთვის