ვარჯიშის სიმულაციური მოდელები, ასაკობრივი ზემოქმედება არტერიებში ნადების ფორმირებაზე: ვარჯიში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის განიხილება საძილე არტერიაში ნაკადის დიგიტალიზაციის გზით, რომელიც ატარებს სისხლს თავში