მარცხენა' აძლიერებს ემბრიონის განვითარების კონტროლს: ინჰიბიტორი ცილა ნაჩვენებია, რომელიც არეგულირებს კვანძის სასიგნალო რელეს ქსოვილის ნიმუშის დროს