როგორ ვუყურებთ მომავალს, შესაძლოა ალკოჰოლის მოხმარების აშლილობისგან გამოჯანმრთელების გასაღები იყოს