მხედველობის დაკარგვა და ბადურის ცვლილებები Stargardt დაავადების დროს: კვლევა ნათელს ჰფენს გენის ვარიანტების სიმძიმეს; ადგენს თერაპიული კვლევების შედეგებს