როგორ მოქმედებს ვახშმის დრო და გენეტიკა ინდივიდებზე’ სისხლში შაქრის კონტროლი: საკვების მიღებას, მელატონინის დონეს და გენეტიკას შორის კავშირი შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი დიაბეტის რისკისთვის