ახალი ტესტის ლაქები ALD-ის მატარებლები -- დაავადება გამორჩეული "ლორენცოს ზეთში" -- თითქმის სრულყოფილი სიზუსტით