მედიკამენტი, რომელიც გამოიყენება ორგანოს უარყოფის შესაჩერებლად, აღმოჩნდა, რომ წარმატებით მკურნალობს ყველაზე გავრცელებულ, ქრონიკულ კანის დაავადებას ბავშვებში