რწმენა და ჯანმრთელობა: ღვთიური ჩარევა თუ კარგი ქცევა?