კვლევამ აჩვენა, რომ ნაკლებად ინტენსიურმა მკურნალობამ შესაძლოა ვერ შეინარჩუნოს აივ-ის დათრგუნვა